nowe technologie motoryzacyjne
Moto technologia

LTTS będzie w Krakowie rozwijać technologię V2X

Technologia Vehicle-to-Everything (V2X), umożliwia pojazdom komunikowanie się między sobą i ze swoim otoczeniem za pomocą stałego oraz bieżącego dopływu danych. Dzięki niej możemy zyskać dostęp do nieograniczonej liczby informacji – od tych dotyczących ruchu drogowego, aż po dane o wypadkach, a nawet przewidywać przebieg ewentualnej kolizji. Nad rozwojem tej technologii będzie pracować niedawno otwarte w Krakowie centrum badawczo-rozwojowe LTTS.

V2X, czyli nowoczesny język samochodów

Bezpieczniejsze drogi, bardziej przepustowe trasy i zmniejszenie negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko – to tylko niektóre z obszarów, na które wpływ będzie miała technologia V2X.

Zdaniem Jagyan Mishra, Global Head of Delivery w firmie L&T Technology Services (LTTS), V2X potrafi nie tylko zachowywać się jak kumpel, z którym można swobodnie się komunikować. Może też być aniołem stróżem kierowcy. System dba bowiem o bezpieczeństwo dzięki alarmom, które ostrzegają o potencjalnych kolizjach na skrzyżowaniach, zbliżaniu się do ostrego łuku czy ryzyku utraty kontroli nad autem. W razie potrzeby kierowca może też skorzystać z takich funkcji, jak tempomat i system ostrze-gania o nieplanowanej zmianie kierunku jazdy. Z kolei ostatnia innowacja, technologia vehicle-to-grid, pozwala akumulatorom samochodowym oddawać energię do sieci energetycznej, w przypadku posiadania jej nadwyżki.

– Pula danych zgromadzonych w trakcie jazdy może być wykorzystana do identyfikacji wzorców ruchu i tworzenia profili kierowców. Dzięki temu kierowca jest dodatkowo zabezpieczony, nawet w przypadku awarii. W takiej sytuacji są uruchamiane alarmy, aby cyfrowe i mechaniczne komponenty pojazdu mogły się samoczynnie dostosować – dodaje Mishra, którego zespół otworzył w tym roku centrum badawczo-rozwojowe w Krakowie – LTTS Kraków, ze specjalizacją w zakresie sektora motoryzacyjnego oraz mobility.

Nadchodzi era aut autonomicznych

V2X ma szansę okazać się rozwiązaniem, które nie tylko pomoże kierowcom lepiej rozumieć się ze swoimi autami. Utoruje również drogę dla pierwszych prawdziwie autonomicznych aut.

Eksperci prognozują, że do realizacji tej wizji potrzeba jeszcze dziesięciu lat. Dziś, wiele spośród zaawansowanych technologii nie jest jeszcze wystarczająco gotowych. Istotne jest to, aby w tym procesie zadbać należycie o cyfrowe bezpieczeństwo pojazdów – aby zapobiec cyberprzestępstwom ukierunkowanym na auta autonomiczne, na-leży zapewnić zgodność ich oprogramowania ze standardami kontroli danych. Należy także zmierzyć się z zagrożeniem związanym z redundancją technologii.

Wyzwania stojące przed V2X z pewnością zostaną niebawem przezwyciężone. Nie-wykluczone, że rozwiązaniem jest harmonijne współistnienie rozwiązań w zakresie łączności. Zastosowanie takich narzędzi, jak opartych na chmurze aktualizacji systemu over-the-air, może pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa i zgodności z przepisami dotyczącymi danych.

Podstawową technologią komunikacji może być sieć WLAN lub komórkowa. Rozwiązania V2X oparte na sieci WLAN zapewniają większy stopień standaryzacji, natomiast rozwiązania V2X umożliwiają komunikację na większym obszarze i łatwą migrację do sieci 5G. Ponadto, dzięki zaletom obejmującym wsparcie mobilności, a także skalo-walność i niezawodność, “komórkowa” wersja V2X (C-V2X) jest idealnym kandydatem w zakresie częstotliwości ITS 5,9 GHz, która może spełnić obecne wymagania w za-kresie komunikacji pojazd-pojazd (V2V) i pojazd-sieć (V2N).

Wpływ V2X na otoczenie

Wiele wskazuje na to, że technologia V2X będzie miała największy wpływ na producentów OEM i dostawców sieci samochodowych. Mogą oni opracować modele biznesowe oparte w głównej mierze na danych, obejmujące innowacje produktowe, procesowe i modele monetyzacji.

Elastyczna i efektywna współpraca pomiędzy dostawcami sieciowymi a producentami części samochodowych, otworzy szeroki wachlarz ofert i usług posprzedażnych, ta-kich jak dokładne ubezpieczenia oparte na użytkowaniu (UBI). Przydatne mogą okazać się również partnerstwa w zakresie dostarczania aplikacji informacyjno-rozrywkowych.

Wpływ V2X na biznes nie będzie jednak ograniczony wyłącznie do branży motoryzacyjnej. Jest bardzo prawdopodobne, że V2X obejmie technologię beaconów. To sprawi, że w jego zasięgu i możliwości zastosowania znajdzie się handel detaliczny. Na przykład, w drodze do biura i z powrotem kierowca mija nie tylko kawiarnię, ale także wiele innych punktów sprzedaży i dostawców usług. Gdy zauważy stację benzynową, system V2X może odczytać odległość do następnej stacji benzynowej i zalecić, kiedy należy zatankować paliwo, w oparciu o poziom paliwa w zbiorniku i czas potrzebny na dotarcie do następnego punktu sprzedaży.

– System V2X nie tylko sprawi, że podróżowanie stanie się bezpieczniejsze i płynniejsze, ale także usprawni załatwianie spraw. Jest to przyszłość nie tylko dla producentów OEM i dostawców sieci. Przyszłość, w której królują systemy autonomicznej jazdy (ADS) – uważa przedstawiciel LTTS.

Dodaj komentarz